Priyanka Chopra with Navsala Pavnara Andhericha Raja Ganesh Idol.

Priyanka Chopra with Navsala Pavnara Andhericha Raja Ganesh Idol. Andheri Cha Raja is visited by many movie actors. Azad Nagar Sarvajanik Utsav Samiti is the Andhericha Raja’s Mandal.

Close Menu
//