GSB Seva Mandal Ganpati is the richest Ganesh Idol in Mumbai.

GSB Seva Mandal Ganpati is the richest Ganesh Idol in Mumbai. GSB murti is located at King’s Circle. This is the 69th year of GSB Sarvajanik Ganeshotsava Samiti.

Close Menu
//